ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.32/2018

Предмет јавне набавке: Годишња претплата на софтверe Adobe InDesign и Adobe Illustrator

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на постављена питања понуђача можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.