POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.30/2019

Predmet javne nabavke: Podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za područje zapadno od ulice Bahtijara Vagabzade

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenom možete preuzeti ovde.
Odgovore na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.