ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.30/2019

Предмет јавне набавке: Подлоге за потребе израде Плана детаљне регулације за подручје западно од улице Бахтијара Вагабзаде

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменом можете преузети овде.
Одговорe на постављенa питањa можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.