POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.23/2019

Predmet javne nabavke: Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovore na postavljena pitanja (1) možete preuzeti ovde.
Odgovore na postavljena pitanja (2) možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.