ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.23/2019

Предмет јавне набавке: Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на постављенa питањa (1) можете преузети овде.
Одговоре на постављенa питањa (2) можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.