POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.23/2018

Predmet javne nabavke: Štampanje Monografije Urbanističkog zavoda Beograda

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljeno pitanje možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljeno pitanje možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.