ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.23/2018

Предмет јавне набавке: Штампање Монографије Урбанистичког завода Београда

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављено питање можете преузети овде.
Одговор на постављено питање можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.