POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.20/2019

Predmet javne nabavke: Zdravstvene usluge – oftamološki pregled za zaposlene

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovore na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.