ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.20/2019

Предмет јавне набавке: Здравствене услуге – офтамолошки преглед за запослене

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговорe на постављенa питањa можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.