ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2019

Предмет јавне набавке: Годишња претплата на софтвере Autodesk (AutoCAD with tools, Autodesk AEC Collection)
Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.