ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2018

Предмет јавне набавке: Систематски преглед запослених

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.