POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2020

Predmet javne nabavke: Geološko-geotehničke usluge (podloge) za potrebe izrade Analize prostornih mogućnosti izgradnje kompleksa TS 110/X kV u zoni ukrštanja Zrenjaninskog puta i saobraćajnice „Severna tangenta“

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.