ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2019

Предмет јавне набавке: Геодетске услуге израда пројекта геодетског обележавања

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављено питање 1 можете преузети овде.
Одговор на постављена питања 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.