POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2019

Predmet javne nabavke: Održavanje i popravka računarske opreme

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora – partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka – partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.