ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/2019

Предмет јавне набавке: Подлоге за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу водова 35kv од ТС 35/10kv „Винча” до подручја санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на постављена питања можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.