POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2020

Predmet javne nabavke: Podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije saobraćajnice „Široki put“,Gradska opština Zemun

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za Partiju 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.