ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2018

Предмет јавне набавке: Набавка софтверског пакета Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp


Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.