ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2018

Предмет јавне набавке: Рачунарске компоненте

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 3 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 3 можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.