ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2018

Предмет јавне набавке: Геолошко-геотехничке услуге (геолошке подлоге) за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду – II фаза, I етапа

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 3 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 4 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 5 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 4 можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.