ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.31/2019

Предмет јавне набавке: Обука за рад у софтверу PTV „Visum

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.