POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.26/2019

Predmet javne nabavke: Nadogradnja aplikacije Urban

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.