ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.22/2019

Предмет јавне набавке: Набавка лиценци софтвера за моделовање саобраћајних система PTV “Visum”

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.