ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2018

Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Одлуку о покретању поступка јавне набавке понуде можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.