ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2018

Предмет јавне набавке: Електрична енергија

Одлуку о покретању поступка јавне набавке понуде можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.