ПОЛИТИКА – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС БЕОГРАДСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ПИВА

Поводом завршеног Плана детаљне регулације за комплекс БИП, а имајући у виду значај и атрактивност овог простора, Политика је објавила чланак 17. новембра 2019. године.

У разговору са руководиоцима израде плана арх. Радмилом Грубишић и арх. Милицом Андрејић, размотрени су сви релевантни сегменти планског решења, са акцентом на условљености очувања и намене Вајфертове виле, изграђене с краја XIX века, као јединог  сачуваног објекта  првобитног комплекса Београдске индустрије пива.

Поред планираног модерног комерцијалног комплекса, један од истинских  изазова у погледу намене представља и 14 Вајфертових просторија  дубоког лежног подрума у којем се чувало  пиво у бачвама и танковима, представљајући изузетан потенцијал са аспекта индустријског туризма,  ексклузивне понуде „крафт“ пива, итд..

План је објављен у Службеном листу града Београда бр. 55/19 од 25.06.2019. године.

Чланак можете преузети овде.