„Placemaking“ радионица у организацији Светске банке, Републике Аустрије и Програма урбаног партнерства

21. и 22. јуна 2018. године, колегинице из Урбанистичког завода Београда учествовале су у радионици „Placemaking“ организованој од стране Светске банке, Републике Аустрије и Програма урбаног партнерства. Радионица је одржана у Официрском дому у Нишу, а поред представника Урбанистичког завода Београда учествовали су и сарадници Главног урбанисте града Београда, представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, као и колеге из Урбанистичког завода Ниша и Новог Сада и други стручњаци из стручних и образовних институција из области архитектонског и урбанистичког пројектовања.

Овом приликом, презентована је „placemaking“ техника планирања са циљем активације отворених јавних површина. Разговарало се о партиципативном урбаном планирању, а такође и о економском, друштвеном и културном утицају „placemaking-a” са циљем стварања додатне вредности за околно изграђено окружење. Акцентован је значај укључивања становника и других корисника простора у процес планирања, прикупљање идеја о коришћењу јавних површина и активирање грађана и локалних предузећа у колективном развоју урбанистичких пројеката.

Страни предавачи на радионици били су архитекте Kerstin Pluch i Roland Krebs, предавачи са Техничког универзитета у Бечу и чланови тима SuperWien. У фокусу радионице био је део обале Нишаве у самој централној градској зони, а учесници су кроз анализу локације, тимски рад и примену презентованих метода осмислили предлоге за активацију и уређење предметног обухвата.