Odbornici Skupštine grada usvojili su na sednici održanoj 26.06.2018. PDR Bloka 13 u Novom Beogradu, čiji je obrađivač Urbanisti zavod Beograda

Odbornici Skupštine grada usvojili su na sednici održanoj 26.06.2018. Plan detaljne regulacije Bloka 13 u Novom Beogradu, čiji je obrađivač Urbanistički zavod Beograda.

Ovim planom definisani su uslovi unapređenja kompleksa Palate „Srbija“, a po prvi put, definisana je lokacija, pravila uređenja i građenja objekta kulture od nacionalnog značaja – objekta koncertne dvorane (zgrade Beogradske filharmonije). Planu je prethodio javni urbanističko-arhitektonski konkurs, realizovan u saradnji Grada i Društva arhitekata Srbije, a pobedničko rešenje je implementirano u Plan. Izradom Plana rukovodile su arhitekte mr Milica Grozdanić i Jelena Đerić.

O planu, rešenju i daljoj realizaci možete u dnevnom listu “Politika“.