Награда Инжењерске коморе Србије др Жаклини Глигоријевић, дипл. инж. арх, из Урбанистичког завода Београда за изванредан допринос у домену урбанистичког планирања, урбанистичког и архитектонског пројектовања, стручне и научне публицистике, као и за деловање на организацији стручних саветовања

Поводом 15 година од оснивања, Инжењерска комора Србије свечано је обележила “Дан Инжењерске коморе Србије“, 14. јуна 2018. године у Легату Петра Лубарде у Београду. http://www.ingkomora.org.rs/vesti/?s=15-06-2018-001
На свечаности су додељене годишње награде Инжењерске комора Србије у три категорије. Награда за животно дело додељена је проф. др Михаилу Мурављову, дипл. грађ. инж, за јединствен допринос у стручном, педагошком и научном раду у области теорије и праксе грађевинског инжењерства, познавања и унапређивања технологије и примене грађевинских материјала, пројектовања и извођења сложених и напредних конструкција, и вишедеценијском деловању на образовању и усавршавању младих стручњака, за шта је примио бројна научна и стручна признања, као и за дугогодишњи рад у стручним организацијама и телима у којима се успешно залагао за одржање високих професионалних стандарда и за еманципацију и друштвени статус инжењерских струка на националном и међународном нивоу.
Награде за изузетно достигнуће у струци из делатности чланова Коморе додељене су др Жаклини Глигоријевић, дипл. инж. арх, за изванредан допринос у домену урбанистичког планирања, урбанистичког и архитектонског пројектовања, стручне и научне публицистике, као и за деловање на организацији стручних саветовања и Мирјани Вашут, дипл. пр. планеру за изванредна достигнућа и допринос у руковођењу свим врстама планских докумената за територију јединица локалне самоуправе, за реализоване измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне „Панонија Енергy“ на територији Сремске Митровице.
Награда за остваривање изузетних резултата на почетку стручне каријере додељена је Андрији Зорићу, мастер инж. грађ. као аутору и коаутору бројних научних и стручних радова, и као пројектанту и пројектанту сараднику на већем броју објеката.