Na Arhitektonskom fakultetu je 08.06.2018. održana izložba i prezentacija završnih radova studenata druge godine

Na Arhitektonskom fakultetu je 08.06.2018. održana izložba i prezentacija završnih radova studenata druge godine u okviru predmeta Održive urbane zajednice, koji su za temu imali tramsformaciju kompleksa fabrike ”IMT” na Novom Beogradu. Na poziv profesorke Ksenije Lalović, tim iz Urbnističkog zavoda je kroz niz predavanja početkom letnjeg semestra detaljnije upoznao studente sa predmetnom lokacijom i predstavio kako se ona planira u praksi. Na predavanjima su otvorene brojne debate i pokrenuta mnoga pitanja, pa verujemo da smo time bar donekle doprineli veoma profesionalnom pristupu i visokom kvalitetu radova koji su prezentovani. Kako je u Urbanističkom zavodu u toku izrada plana detaljne regulacije za ovo područje, u nastavku saradnje sa AF početkom naredne školske godine planiramo da organizujemo izložbu najuspešnijih radova u holu naše zgrade.