На Архитектонском факултету је 08.06.2018. одржана изложба и презентација завршних радова студената друге године

На Архитектонском факултету је 08.06.2018. одржана изложба и презентација завршних радова студената друге године у оквиру предмета Одрживе урбане заједнице, који су за тему имали трамсформацију комплекса фабрике ”ИМТ” на Новом Београду. На позив професорке Ксеније Лаловић, тим из Урбнистичког завода је кроз низ предавања почетком летњег семестра детаљније упознао студенте са предметном локацијом и представио како се она планира у пракси. На предавањима су отворене бројне дебате и покренута многа питања, па верујемо да смо тиме бар донекле допринели веома професионалном приступу и високом квалитету радова који су презентовани. Како је у Урбанистичком заводу у току израда плана детаљне регулације за ово подручје, у наставку сарадње са АФ почетком наредне школске године планирамо да организујемо изложбу најуспешнијих радова у холу наше зграде.