Магазин ИНФО 39/40

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕОГРАДА (ЦЕЛИНЕ 1-19)

Садржај

  • Студија капацитета и типологије изградње на простору леве обале Саве
  • Анализа варијантних решења тунелске везе Савске и Дунавске падине
  • ПДР за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до улице Ванизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
  • ПДР за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд
  • Forum urbanum 2016
  • Сусрети планера 2016
  • Салон урбанизма 2016
  • Награде Инжењерске коморе Србије за изузетно достигнуће у струци
  • Усвојени планови у 2016

Штампу магазина ИНФО 39/40 финансијски је помогла
Инжењерска комора Србије

Година XIII – број 39/40.
јан 2016 – дец 2016.
ISSN 1451-5393

Издаје:
Јавно урбанистичко предузеће
Урбанистички завод Београда
Палмотићева 30
Телефон редакције: 3331-502
www.urbel.com

За издавача:
в.д. директора мр Весна Тахов

Уредник:
Марија Лалошевић

Редакција:
мр Александар Вучићевић
Зорица Косовић
др Наташа Даниловић Христић
др Зоран Жегарац
Сања Ђорђевић
Милица Јоксић
Предраг Крстић
Александра Везмар

Дизајн, техничко уређење и припрема за штампу:
Радош Вуковић

Коректура:
Миља Вуковић

Штампа:
Print-Promet,
Краљево

Тираж:
500

Периодика:
Годишње

Сарадници у овом броју:
Сања Ђорђевић, Ана Граовац, Предраг Крстић, Марија Миловановић, Надежда Ковачевић, Војислав Милић, др Зоран Жегарац, Иван Милетић, Јован Урошевић, др Наташа Даниловић Христић, др Жаклина Глигоријевић, Ивана Лазин, мр Александар Вучићевић, Милица Јоксић, Марија Лалошевић, Реља Иванић

Насловна страна:
Урбанистички завод Београда
Фото: Реља Иванић
Фотографија је део поставке која је приказана у оквиру изложбе „Београдски Брутализам“, одржане у галерији „Колектив“ априла 2016. године.