ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВУ КУМОДРАШКУ УЛИЦУ ОД УСТАНИЧКЕ УЛИЦЕ ДО ДАРВИНОВЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за нову Кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, Градска општина Вождовац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 11. јуна до 11. јула 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 26. јула 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. јула 2018. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1749557-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-novu-kumodrasku-ulicu-od-ustanicke-ulice-do-darvinove-ulice-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-plana-na-zivotnu-sredinu/