ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ) I ФАЗА, ОД ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА (СТАЦИОНАЖА КМ0+000) ДО ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТРАФО СТАНИЦУ (СРЕДЊА СТАЦИОНАЖА КМ6+650), СА МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ ТРАФО СТАНИЦЕ „БЕОГРАД 20“, У ДЕЛУ ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО КОМПЛЕКСА ТС „БЕОГРАД 20“, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа км0+000) до приступног пута за трафо станицу (средња стационажа км6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице „Београд 20“, у делу приступног пута до комплекса ТС „Београд 20“, Градска општина Звездара обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 19.  новембра до 19. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 17. јануара 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 19. децембра 2018. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1755055-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-smt—i-faza/