INTEGRALNO PLANIRANJE SA INTEGRATIVNIM PRISTUPOM ZA PODRUČJE NASELJA ROSPI ĆUPRIJA

U dnevnom listu „Novosti“ od 25. decembra 2019. godine, objavljen je članak o Planu detaljne regulacije za naselje Rospi ćuprija, a koji se radi u Urbanističkom zavodu Beograda. Plan je trenutno na javnom uvidu, koji će trajati do 10. januara 2020. godine.
Njegova složenost ogleda se u potrebi obezbeđenja kvalitetnijih životnih uslova za postojeće i planirane stanovnike u okviru prostora koji ima evidentirana arheološka nalazišta i još značajaniji arheološki potencijal. U skladu sa zakonskom regulativom obezbeđen je planski okvir za zaštitu, očuvanje i unapređenje kulturnog nasleđa. Planskim dokumentom se propisuje obaveza očuvanja i obezbeđenja arheoloških nalazišta putem stalnog arheološkog nadzora i daljih postupaka propisanih Zakonom o kulturnim dobrima.