ИНТЕГРАЛНО ПЛАНИРАЊЕ СА ИНТЕГРАТИВНИМ ПРИСТУПОМ ЗА ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА РОСПИ ЋУПРИЈА

У дневном листу „Новости“ од 25. децембра 2019. године, објављен је чланак о Плану детаљне регулације за насеље Роспи ћуприја, а који се ради у Урбанистичком заводу Београда. План је тренутно на јавном увиду, који ће трајати до 10. јануара 2020. године.
Његова сложеност огледа се у потреби обезбеђења квалитетнијих животних услова за постојеће и планиране становнике у оквиру простора који има евидентирана археолошка налазишта и још значајанији археолошки потенцијал. У складу са законском регулативом обезбеђен је плански оквир за заштиту, очување и унапређење културног наслеђа. Планским документом се прописује обавеза очувања и обезбеђења археолошких налазишта путем сталног археолошког надзора и даљих поступака прописаних Законом о културним добрима.