ДВЕ ПРВЕ НАГРАДЕ УРБАНИСТИЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА НА 28. МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ УРБАНИЗМА УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ

Салон урбанизма је редовна годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

28. Међународни салон урбанизма, традиционално је одржан у Нишу, како му и припада, сваке друге године. Гостопримљивост домаћина и програм свечаног отварања подигли су лествицу организације на завидан ниво. Ове године је било укупно 154 изложених радова. Изузетна разноврсност тема и бројност радова даказала је сложеност, одговорност и лепоту делатности урбанизма и просторног планирања.

Велику награду 28. Салона урбанизма, понела је Стратегија развоја Републике Србије до 2030. године. Посебним доприносом се сматра што је у Србији по први пут установљен национални документ управљања урбаним развојем. Стратегијом се Србија позиционира као једна од првих земаља у региону која је направила искорак у прилагођавању система урбаног развоја стандардима Европске уније и новим урбаним агендама Европске уније и Уједињених нација. Носилац израде Стратегије је Министарство грађевинарства, собраћаја и инфраструктуре републике Србије уз техничку подршку ГИЗ/АМБЕРО и Института за архитектуру и урбанизам Србије.

Урбанистички завод Београда ЈУП је добитник двеју првих награда у домену урбанизма:

Прва награда у категорији
3. ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ:
План генералне регулације система зелених површина Београда
мр Аница Теофиловић, дипл.инж.пејз.арх. и Катарина Чавић-Лакић дипл.инж.пејз.арх.

Прва награда у категорији
4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ:
План детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац (1.фаза)
Војислав Милић, дипл.инж.грађ., Надежда Ковачевић, дипл.инж.грађ. и Маја Јоковић Поткоњак, дипл.инж. арх.