БИНА 2019: Позитивно&Активно

Од 9. до 30. маја у Београду, Новом Саду и Панчеву одржава се 14. Београдска Интернационална Недеља Архитектуре – БИНА 2019.

Тема четрнаесте Београдске интернационалне недеље архитектуре – БИНА 2019, ПОЗИТИВНО/АКТИВНО, скреће пажњу на актуелне и ванвременске примере деловања у урбанистичко-архитектонској пракси које карактерише позитиван и проактиван приступ разумевању и решавању просторних проблема.

Програм Београдске Интернационалне Недеље Архитектуре – БИНА 2019.,  пружа увид у вредности, савремена тумачења и назнаке могућих нових намена архитектуре настале у периоду модернизма, виђена очима „Y“ генерације (миленијалци). Истовремено, кроз различите формате – изложбе, предавања, филмове и инсталације БИНА представља савремену архитектонску праксу која настаје у потпуно  другачијем друштвеном, политичком и технолошком контексту, чије су основне карактеристике: брзина, диктат капитала, флексибилност и трансдисциплинарност. Како бити професионалан, остварити жељене стандарде, а истовремено  остати  веран етичким постулатима струке теме су о којима ће се расправљати на БИНА 2019. Као и претходних година, програм манифестације је подељен у пет програмских  целина: У фокусу, изложбе, предавања и семинари, шетње и излети и радионице.

Целокупан програм http://www.bina.rs/images/program_BINA_2019.pdf