Belgrade in the Plural – награда

Од 30. августа до 10. септембра 2017. године на Архитектонском факултету у Београду одржана је радионица под називом “Београд у множини” у организацији Архитектонских факултета Универзитета у Београду, Универзитета Сапиенца у Риму и Универзитета у Камерину. Учествовали су и Универзитети Кеио и Универзитет Меији из Токија, као и Катедра за архитектуру, дизајн и урбанизам Универзитета у Сасарију, Италија.

Ова радионица је била оријентисана ка истраживању културне и урбане различитости у савременом граду у оквиру главних тенденција урбаног развоја са посебним акцентом на леву обалу реке Саве. Учествовало је око четрдесет студената, а одржана су и предавања, презентације и дебате професора и експерата.

Значајно учешће је узео и Урбанистички завод Београда, као стални и активни партнер у едукацији, доприносећи својим искуствима из праксе.