Belgrade in the Plural – награда

Од 30. августа до 10. септембра на Архитектонском факултету у Београду одржана је радионица под називом “Белграде ин тхе Плурал” у организацији Архитектонских факултета Универзитета у Београду, Универзитета Сапијенца у Риму и Универзитета у Камерину. Учествао је и Универзитет Кеио и Универзитет Меији из Токија, као и Катедра за архитектуру, дизајн и урбанизам Универзитета у Сасарију, Италија.

Ова радионица је била оријентисана ка истраживању културне и урбане различитости у савременом граду у оквиру главних тенденција урбаног развоја са посебним акцентом на леву обалу реке Саве. Учествовало је око четрдесет студената, а одржана су и предавања, презентације и дебате, професора и експерата.

Значајно учешће је узео и Урбанистички завод Београда, као стални и активни партнер из праксе.