PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Deseti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Subotica – Palić, od 09. do 11. maja 2019. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Javni preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Subotice i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, organizovali su jubilarni deseti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”.

Na trodnevnoj konferenciji bilo je više od 160 učesnika i predstavljeno je 65 radova. Pored domaćih autora, radove i iskustva prezentovali su i eksperti iz inostranstva.

Ove godine je poseban akcenat stavljen na planiranje i upravljanje prirodnim i kulturnim dobrima i obnovljivim izvorima energije i integralni pristup prostornom planiranju i zaštiti životne sredine. Druga centralna tema skupa odnosila se na aktuelan legislativno – normativni okvir planiranja u Srbiji. Učesnici skupa imali su priliku da na predavanju mr Đorđa Milića, pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, saznaju više informacija o novom Zakonu o planiranju i izgradnji – uslovima i načinima planiranja i uređenja prostora shodno izmenama i dopunama Zakona (Prostorno i urbanističko planiranje, Licenciranje pravnih i fizičkih lica, e-Prostor, Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnje objekata – urbana komasacija i dr.).

Radovi učesnika objavljeni su u Zborniku radova na 535 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova Mladih istraživača.

Više na sajtu APPS: http://www.apps.org.rs/2019/05/odrzan-jubilarni-10-naucno-strucni-skup-sa-medunarodnim-ucescem-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine-subotica-palic-09-11-maj-2019/