ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Десети научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Суботица – Палић, од 09. до 11. маја 2019. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Јавни предузећем за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Суботице и Републичког завода за заштиту споменика културе, организовали су јубиларни десети научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине”.

На тродневној конференцији било је више од 160 учесника и представљено је 65 радова. Поред домаћих аутора, радове и искуства презентовали су и експерти из иностранства.

Ове године је посебан акценат стављен на планирање и управљање природним и културним добрима и обновљивим изворима енергије и интегрални приступ просторном планирању и заштити животне средине. Друга централна тема скупа односила се на актуелан легислативно – нормативни оквир планирања у Србији. Учесници скупа имали су прилику да на предавању мр Ђорђа Милића, помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, сазнају више информација о новом Закону о планирању и изградњи – условима и начинима планирања и уређења простора сходно изменама и допунама Закона (Просторно и урбанистичко планирање, Лиценцирање правних и физичких лица, е-Простор, Уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградње објеката – урбана комасација и др.).

Радови учесника објављени су у Зборнику радова на 535 стр., а приређено је и објављено и посебно електронско издање Зборника радова Младих истраживача.

Више на сајту АППС: http://www.apps.org.rs/2019/05/odrzan-jubilarni-10-naucno-strucni-skup-sa-medunarodnim-ucescem-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine-subotica-palic-09-11-maj-2019/