10. JUBILARNI MIKSER FESTIVAL

Jedna od glavnih lokacija desetog Mikser festivala bio je Muzej nauke i tehnike u Skenderbegovoj ulici gde je, daleke 1893. godine, puštena u rad prva električna centrala u Beogradu za javnu rasvetu i tramvaje. Ova zgrada snažno simboliše programski koncept posvećen inovacijama koje unapređuju kvalitet života svih građana. Ilustrativno, da smo u Londonu, zvala bi se „Tate Modern“ galerija.
Festival se odvijao u vidu panel diskusija gde su učesnici mogli u svom domenu da osvetle svoje aspekte, iznesu argumente i da doprinesu ponovnoj upotrebi urbanog nasleđa i cikličnom razvoju, savremenom društvu, gradu, zaštiti, kultunom identitetu, ekonomiji i životnoj sredini i iznad svega da pokažu kako svaki pojedinac u svom domenu može da doprinese cirkularnoj ekonomiji i promociji nacionalnih i lokalnih vrednosti.
Na panelu o Cirkularnoj ekonomiji i industrijskom nasleđu učestvovali su:

  • Rifat Kulenović, direktor Muzeja nauke i tehnike, Beograd,
  • Siniša Žarin, direktor firme Manual i Muzeja zaboravljenih umetnosti, Novi Sad,
  • Jelena Đerić i Vesna Teofilović, arhitekte Urbanističkog zavoda Beograda,
  • Dragana Korica, Savet zelene gradnje, i
  • moderator dr Žaklina Nina Gligorijević, konsultantkinja, Kontura, Beograd.

Iskustva u svakodnevnom radu učesnika panela imala su za cilj sinergijsko uklapanje u aktuelne strategije održivog, cirkularnog planiranja, ekonomije i razvoja. Potvrdila se činjenica da je industrijsko nasleđe resurs a urbana reciklaža potreba. Sa takavim pristupom, moguće je stvaranje inicijativa, različitih projekata, konferencija, naučnih radova i strategija koje bi se kvalitetom neumitno prepoznavale u savremenim svetskim i lokalnim projektima.
Naše koleginice su predstavile svoja iskustva i problematiku rada na studijama i planovima koji su kao cilj imali transformaciju i savremenu afirmaciju starih industrijskih kompleksa, poput kompleksa Šećerane, elektrane „Snaga i svetlost“, objekta Beton hale.