ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПЕТКА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Петка, Градска општина Лазаревац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градској општини Лазаревац, ул. Карађорђева 42,  од 23. априла до 24. маја 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 7. јуна 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 24. маја 2018. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1747848-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-groblja-u-mesnoj-zajednici-petka/