У сусрет Светским данима градова и урбанизма

У сусрет Светском дану урбанизма и на линији тема актуелног годишњег конгреса Међународне асоцијације планера и урбаниста, ИСОЦАРП, 27.10.2017. у Урбанистичком заводу Београда је одржан састанак о имплементацији Нове урбане агенде УН Хабитат ИИИ у Србији и могућности локализације глобалних принципа до нивоа града и његових урбанистичких инстиитуција.

Уводно излагање је одржао др Синиша Тркуља који у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре координира активности везане за праћење и примену усвојених глобалних принципа планирања развоја људских насеља и територија. Дат је преглед предузетих и планираних активности у примени усвојених документа али и редовних активности Министарства везаних за националне стратегије и политике урбаног развоја, стандардизацију графике просторних и урбанистичких планова, и могућих облика сарадње.

У дискусији су отворене многе урбанистичке теме које добијају значај у контексту НУА, укључујући потребу за уношење промена у традиционални систем планирања у времену промена, изазове планирања и санације неформалне градње, унификације урбанистичких планова, партиципације урбанистичких кућа у доношењу државних политика и стратегија, могућности промоције принципа НУА укључивањем најширег спектра учесника у дебате о урбанистичким плановима и слично.

У закључку је исказано обострано интересовање планера и представника Министарства за чвршћим везама и бољом међусобном комуникацијом у циљу стварања квалитетније регулативе, државних политика урбаног развоја, архитектонских политика, приручника и правилника, као и последично квалитетније и ефикасније праксе планирања у Србији.