Предавање: Плански основи и смернице за израду планова детаљне регулације: Комплекс “ИМТ” на Новом Београду у ГУП_Генералном урбанистићком плану Београда, ПГР_Плану генералне регулације јединица локлане самоуправе и ПДР_Плана детаљне регулације

Архитектонски факултет Универзитета у Београду позивају студенте основних, мастер и докторских студија на прво у низу предавања у склопу сарадње Департмана за Урбанизам Архитектонског факултета и Урбанистичког завода Београда на реализацији наставе у школској 2017/18 години, у складу са Протоколом о сарадњи (УЗБ бр. 021-18833/16, 27.12.2016; УБ АФ бр. 02-48/1, 10.01.2017.год).

Предавање “Плански основи и смернице за израду планова детаљне регулације: Комплекс “ИМТ” на Новом Београду у ГУП – Генералном урбанистићком плану Београда, ПГР – Плану генералне регулације јединица локлане самоуправе и ПДР – Плана детаљне регулације “, др Жаклине Глигоријевић и Ане Граовац из из Урбанистичког завода Београда, одржаће се у петак, 02. марта 2018. године у 14 часова, у амфитеатру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Урбане трансформације транзиционих градова, какав је Београд, имају посебну комплексност. Осим глобаних захтева у трансформацији урбане структуре Београда потребно је додатно пронаћи одговоре на развојна питања покренута процесом нестајања “преживљеног” урбаног ткива, као што су идустријски комплекси носиоци развоја из социјалистичког периода. Како ови процеси могу постати нова развојна шанса Београда? Шта је то ново, битно за будуће генерације, што кроз овакве урбане трансформације треба развијати у урбаној структури Београда? Како обезбедити одрживост ових процеса? … нека су од питања на које ће студенти тражити одговоре кроз истраживања савремених пракси широм света и непосредну комуникацију са професионалцима актуелне урбанистичке праксе Београда.

Истраживање трансформација подучја бившег индустијског комплекса ИМТ на Новом Београду одабрано је за семестралну тему студије случаја у оквиру студијске целине Студио 02а Одрживе урбане заједнице на другој години Основних академских студија архитектуре (ОАСА 24071_ОУЗ_теоријска настава и ОАСА 24071_ОУЗ_студио пројекат) којим руководи ван.проф. др Ксенија Лаловић. Урбанистички завод Београда је обрађивач Плана детаљне регулације за ово подручје и делегираће рефрентне експерте за учешће у свим фазама разраде пројекта у својству професионалне и консултантске подршке, као и у својству консулатанта на јавној Изложби концептуалне поставке и завршне презентације студентских пројеката.

др Жаклина Глигоријевићводећи урбани планер Урбанистишког Завода Београда

Др Жаклина Глигоријевић је професионалну каријеру започела крајем осамдесетих као прва жена архитекта у ЦЕП-у, Центру за планирање урбаног развоја. После година руковођења архитектонским и урбанистичким пројектима, плановима, организације конференција и ангажовања у професионалним асоцијацијама, магистрира и докторира на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.

Постаје директор ЦЕП-а и 2003. одлази на додатну едукацију на SPURS MIT у САД. По повратку ради као сарадник Градског архитекте у Кабинету Градоначелника, затим у Сектору за генерално и просторно планирање Урбанистичког завода Београда. Од 2008-2012. била је прва жена директор Урбанистичког завода Београда. Актер је у урбанистичким збивањима престонице, у међународној сарадњи, планским комисијама, стручним жиријима, учесник у неколико градских и националних стратегија.

Потписала је различите урбанистичке конкурсе, пројекте, студије и планове, укључујући ГП Београда 2009., Стратегију развоја Београда 2011. и 2016. Заинтересована је за јавни домен, стратешко и одрживо урбанистичко планирање, креативни сектор. Улаже напоре у едукацију и комуникацију, организујући и учествујући у националним и међународним конференцијама, радионицама и догађајима. Угостила је изложбу Barcelona in Progress (2007), European Prize for Public Space, (2008), Vienna Social housing (2009), Урбанистицке и архитектонске радионице са представницима Беча, и организовала APA EU Charter конференцију (2010). Активно учествује у пројекту Урбаног партнерства Групе Светске банке у југоисточној Европи од 2011. године. Испред СКГО је објавила практикум за квалитетно урбанистичко планирање локалних самоуправа у Србији (2017).

Данас је саветник и планер, често представник Града и професије на међународним скуповима и у асоцијацијама (ISOCARP, ACE). Истражује могућности унапређења процеса и будућности урбаног планирања и верује у снагу добре комуникације између учесника у тим процесима.

Истражује могућности унапређења и будућности урбанистичке професије и верује у снагу добре комуникације између свих учесника у процесима планирања града.

Ана Граовац главни урбаниста планер за општине Нови Београд и Земун у сектору за регулационо планирање

Ана Граовац је рођена 1975. године у Београду. Након што је дипломирала на Архитектонском факултету 2001. године, запослила се у Урбанистичком заводу Београда где ради као урбаниста планер све до данас. За шеснаест година радног искуства била је руководилац израде више од петнаест урбанистичких планова, а од 2014. године је главни урбаниста планер за општине Нови Београд и Земун у сектору за регулационо планирање. Поред професионалног ангажмана у изради урбанистичких планова, учествовала је и у више од тридесет архитектонских и урбанистичких конкурса, писала је радове на домаћим и интернационалним конференцијама, а од 2015. године је студент докторских студија на Архитектонском факултету. Теме које је интересују су методологија и процес планирања и утицај различитих параметара и норматива на физичку структуру града.

Урбанистички завод Београда је јавно урбанистичко предузеће основано од стране Скупштине града Београда за потребе израде планских докумената од интереса за изградњу и уређење Београда. Сарађује са институцијама надлежним за урбанизам и планирање у другим европским градовима, представницима инвестиционих група и фондова испред влада других земаља и различитим представницима непрофитног сектора на пројектима у региону. У 2018. Години Урбанистички завод Београда обележава значајан јубилеј yа Град београд – 70 година урбанистичког планирања.