Предавање: Геолошке подлоге, саобраћајна и техничка инфраструктура као основ доброг урбанистичког плана – ПДР комплекса ‘ИМТ’ на Новом Београду

Ивицa Торњански, Зоран Мишић и Предраг Пиловић из Урбанистичког завода Београда одржаће предавање

Геолошке подлоге, саобраћајна и техничка инфраструктура као основ доброг урбанистичког плана – ПДР комплекса `ИМТ` на Новом Београду

у петак, 23. марта 2018. године у 14 часова, у амфитеатру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Треће у низу предавања у склопу сарадње Департмана за Урбанизам Архитектонског факултета и Урбанистичког завода Београда, организовано је на реализацији наставе у школској 2017/18 години, у оквиру студијске целине Студио 02а Одрживе урбане заједнице на другој години Основних академских студија архитектуре, теоријска настава и студио пројекат, којим руководи ван.проф. др Ксенија Лаловић.

Више о овој сарадњи на:
www.arh.bg.ac.rs
www.facebook.com