Први српски урбаниста

Првим српским урбанистом сматра се Емилијан Јосимовић (1821-1897) који је пре 150 година, 1867. урадио први регулациони план “Стари Београд (део у шанцу) како сада постоји и како би био регулисан”.

Зачетник модерног урбанизма, Илдефонс Серда урадио је чувени урбанистички план Барселоне свега неколико година раније, 1859. године.

“Pla Cerdà”, 1859. Ildefons Cerdà i Sunyer – Museu d Historia de la Ciutat, Barcelona., Public Domain, извор слике