ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/2018

Предмет јавне набавке: Коричење документације

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о обустављању поступка можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.