Plan javnih nabavki za 2016.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde.
Odluku o prvoj izmeni plana javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde.
Plan javnih nabavki za 2016. godinu, sa izmenom, možete preuzeti ovde.
Odluku o drugoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde.
Plan javnih nabavki za 2016. godinu, sa izmenom i dopunom, možete preuzeti ovde.