ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ И WELLNES И SPA ЦЕНТРА НА ПОДРУЧЈУ КО КОРАЋИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и wellnes и spa центра на подручју КО Кораћице, Градска општина Младеновац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 26. марта до 11. априла 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића 6. Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. априла 2018. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1746784-rani-javni-uvid-u-pdr-postrojenja-za-eksploataciju-pijace-vode-i-wellnes-i-spa-centra-na-podrucja-ko-koracica