ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 9/2017

Обавештење о закљученом уговору – партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 3 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 4 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 5 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 11 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 6 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 7 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 8 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 10 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 12 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 2 можете преузети овде.